انتشار درس‌گفتارهای الاسس المنطقیة للاستقرا توسط استاد ملک‌زاده

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین ملک‌زاده در سال تحصیلی 95_96 برای دانشجویان دوره دکتری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام کتاب الاسس المنطقیة للاستقراء اثر شهید صدر  را در شانزده جلسه تدریس کرده است.
در این جلسات، پس از بررسی دیدگاه عقل‌گرایان(منطق ارسطویی) و #تجربه‌گرایان (پوزیتویست‌ها) به شیوه‌ای محققانه و همراه با نقد و بررسی به شرح و تفسیر نظریۀ شهید صدر، پرداخته شده است.
ایشان کتاب المعالم‌الجدیدۀ شهید صدر را نیز در دورۀ تابستانی مرکز مفتاح قم در سال ١٣٩۶ تدریس کرده است.
صوت این جلسات را در کانال ایتای مباحث به‌تازگی منتشر شده است؛ برای دریافت صوت این جلسات به آدرس کانال مباحث به این آدرس مراجعه کنید: eitaa.ir/mabaheth