نگرش اسلامى به دنیا

[vc_row][vc_column][rt_blockquote_style blockquote_content=”کسى که به نگرش اسلامى به دنیا، ایمان دارد و این نگرش را در رفتارش عینیت مى‌بخشد، حق دارد به اندازه نیازش از دنیا برگیرد و از لذت‌هاى حلال بهره‌بردارى کند؛ زیرا اساساً نعمت‌هاى دنیوى براى رفع نیازمندى‌هاى انسان است نه براى افزودن و انباشتن آن. و تا وقتى این نعمت‌ها، هدف انسان نباشند، بلکه پیوسته توان او را بر ادامه سخت‌کوشى در راه خدا و محقق ساختن هدف او، بازسازى کنند، طبیعى است که انسان نیازمندى‌هاى خود را از آن بردارد و بقیه را براى آن هدف بزرگ به کار گیرد.” blockquote_icon_color=”#680000″ blockquote_author=”شهید سید محمد باقر صدر”][/vc_column][/vc_row]