آيا اسلام برنامه‌اى براى زندگى است؟

تحصيل‌كرده‌هاى غربى و غرب‌زدگان، زياد اين جملات را تكرار مى‌كنند: اسلام «دين» است، نه اقتصاد؛ اسلام عقيده است، نه برنامه‌اى براى زندگى؛ اسلام رابطۀ بين انسان و خداى او را بيان مى‌كند و صلاحيت ندارد كه بنياد يک انقلاب اجتماعى در ايران قرار گيرد.