کتاب نقد با موضوع علم دینی و علوم انسانی از منظر شهیدصدر منتشر شد

فصلنامه کتاب نقد شماره ٩٣ و ٩۴ با موضوع علم دینی و علوم انسانی از منظر شهید سید محمدباقر صدر منتشر شد

شهید سید محمدباقر صدر با برخورداری از نبوغی کم‌نظیر و به برکت تلاش‌های علمی خستگی‌ناپذیر و با احاطه بر ساحت گسترده معارف دینی، اندیشۀ اسلامی را با روشی نو ارائه کرد و پرسش‌های انسان معاصر را بر اساس مبانی اسلام پاسخ داد. او مکتب اسلام را با مکتب‌ها و اندیشه‌های تمدن مادی مدرن مقایسه کرد و با نقد دقیق و عمیق این مکتب‌ها، قدرت اسلام را برای سامان‌دهی همۀ ابعاد زندگی انسان به ظهور رساند و نشان داد که تنها اسلام است که می‌تواند زندگی سعادتمند دنیوی و اخروی انسان‌ را تأمین کند.

شهید صدر در مدت کوتاه دوران حیات خود، انبوهی از آثار کم‌نظیر را به‌جا گذاشت که نه‌تنها در دوران حیاتش گنجینۀ فکری گران‌بهایی بود که نقش مهمی در پیشرفت نهضت امت اسلامی داشت،‌ بلکه هنوز هم به‌رغم گذشت چند دهه از شهادت او، همچنان تازه و راه‌گشاست و دست نیاز اندیشمندان و پژوهشگران به‌سوی آن دراز است و مراکز علمی و پژوهشی از فکر و دانش او الهام می‌گیرند.

فصلنامه کتاب نقد در شماره ٩٣ و ٩۴، به افکار و آرای شهید والامقام سید محمدباقر صدر پرداخته شده است که عبارت‌اند از:

ـ سخن سردبیر/ رمضان علی‌تبار

ـ بررسی زیست علمی‌اخلاقی سید محمدباقر صدر(ره)/ مریم برادران حقیر

ـ بررسی و تحلیل شاخصه‌های علم دینی در اندیشۀ شهید صدر(ره)/ سید مهدی سلطانی رنانی

ـ علم دینی از منظر شهید صدر(ره) با تأکید بر علوم انسانی اسلامی/ صفورا سادات امین جواهری و سید امید مؤذنی

ـ گذری انتقادی بر امتداد علمی‌اجتماعی شهید سید محمدباقر صدر(ره) در توسعۀ علوم انسانی اسلامی/ قاسم بابائی

ـ تأملاتی در کاربست استقرار در علوم انسانی با تأکید بر دیدگاه‌های شهید سید محمدباقر صدر(ره)/ مهدی میری

ـ بررسی و تحلیل نظام حقوق طبیعی و سنت‌های تاریخی از منظر شهید صدر(ره)/ قاسم بابائی و سید حسین فاطمی‌نژاد

ـ رویکرد قرآنی شهید صدر(ره) درباره عوامل شکل‌گیری تغییر و هدایت اجتماعی (در گفت‌وگو با استاد عبدالکریم بهجت‌پور)

ـ فقه و تمدن از نگاه شهید آیت‌الله صدر(ره)/ سید محمدمهدی میرباقری

برای خرید این فصلنامه اینجا را کلیک کنید