فهرست کلاس‌های حلقات شهید صدر در حوزه علمیه مشهد

بنا به گزارش خبرگزاری اجتهاد، فهرست کلاس و اساتید درس کتاب حلقات شهید صدر در حوزه علمیه مشهد به شرح زیر است:

الف. تدریس حلقه ثالثه

 

مدرس: آقای امیر زاهدی

مبحث: ابتدای حلقه ثالثه

مکان: مرکز تخصصی آخوند خراسانی

زمان: شنبه تا چهارشنبه ساعت ٨ تا ٩

 

مدرس: آقای مرتضی مروی

مبحث: حلقه ثالثه/ دلیل عقلی

مکان: مدرسه امام خمینی ره، سطح ٢

زمان: ساعت ٧ تا ٨

 

مدرس: آقای محمدرضا زارع

مبحث: حلقه ثالثه/ ادلة البرائة من السنة

مکان: مدرسه امام خمینی ره ( سطح ٢ و ٣ )

زمان: شنبه تا چهارشنبه

 

مدرس: آقای محمدحسن محمدی

مبحث: از ابتدای حلقه ثالثه

مکان: قم، کوچه آبشار، کوچه شهید عبدالهی، پلاک ١٩، موسسه نشر معارف اسلامی

زمان: ساعت ١۶:٣٠ هر روز

 

مدرس: آقای مرتضی ولیان پور

مبحث: ابتدای حلقه ثالثه

مکان: مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام

زمان: ساعت ۶ تا ٧ صبح

 

مدرس: آقای دستورانی

مبحث: حلقه ثالثه/ واجب توصلی و تعبدی

مکان: مدرسه شهید صدوقی

زمان: ساعت ٨ تا ٩. فعلا به صورت مجازی برگزار می شود.

 

مدرس:  آقای محمد الهی خراسانی

مبحث: حلقه ثالثه/ اواخر دلیل عقلی

مکان: مدرسه آیت الله خویی

زمان: ساعت۶ صبح

 

مدرس: آقای محمد الهی خراسانی

مبحث: ابتدای حلقه ثالثه

مکان: مدرسه امام خمینی سطح ۲

زمان: ساعت۸ صبح

 

مدرس: آقای رضا میهن دوست

مبحث: حلقه ثالثه/تعریف علم اصول

مکان: مدرسه علمیه عالی نواب

زمان: شنبه تا چهارشنبه ساعت ١٠:١۵ تا ١١:١۵

 

ب. تدریس حلقه ثانیه

 

مدرس: آقای حسین الهی خراسانی

مبحث: حلقه ثانیه/اثبات صغرای دلیل شرعی

مکان: مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) – شعبه ۳

زمان: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰

 

مدرس: آقای حسین نیک

مبحث: حلقه ثانیه/اثبات صغرای دلیل شرعی

مکان: مدرسه علمیه سیادت

زمان: ساعت ١٠:١۵ الی ١١:۳۰

 

مدرس: آقای میثم صادقی

مبحث: حلقه ثانیه/دلیل عقلی

زمان: دو جلسه در هفته چهارشنبه و پنجشنبه

به صورت خصوصی و غیر رسمی

 

مدرس: آقای محمدرضا ولایی چمن آباد

مبحث: ابتدای حلقه ثانیه

زمان: شنبه تا چهارشنبه  از ساعت ۱۶ الی ۱۷

مخصوص طلاب شهرستان های خواف، رشتخوار و تربت حیدریه مقیم مشهد

 

مدرس: آقای مرتضی مظاهری زاوه

مبحث: حلقه ثانیه/اثبات صغرای دلیل شرعی

مکان: مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) – شعبه ۱

زمان: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ تا ۱۶

 

مدرس: آقای مهدی مرادیان

مبحث: ابتدای حلقه ثانیه

زمان: شنبه تا چهارشنبه ساعت ٨ تا ٩

مکان: جامعة المصطفی العالمیه/ دوره ارشد

 

مدرس: آقای امین رضوانی

مبحث: حلقه ثانیه/ اثبات صغرای دلیل شرعی

مکان: مدرسه علمیه امام صادق(ع) تایباد

زمان: فعلا به صورت مجازی

 

مدرس: آقای عبدالله توسلی

مبحث: حلقه ثانیه

مکان: حوزه علمیه امام صادق علیه السلام تایباد

 

مدرس: آقای محمد علی محمدی

مبحث: حلقه ثانیه

مکان: مدرسه حضرت مهدی عج شعبه۱

زمان: ساعت٨ الی ٩

 

مدرس: آقای مجتبی جوکار

مبحث: حلقه ثانیه

مکان: مدرسه حضرت حجت

زمان: شنبه تا چهارشنبه ساعت ١۵الی ١۶

 

ج. تدریس حلقه اولی

 

مدرس: آقای سیدمحمدعلی موسوی

مبحث: ابتدای حلقه اولی

مکان: حوزه علمیه امام خمینی ره شهرستان کوهسرخ

زمان: ساعت٧تا٧.۴۵

 

مدرس: آقای محمد علی محمدی

مبحث: ابتدای حلقه اولی

مکان: مدرسه حضرت مهدی عج شعبه۱

زمان: ساعت ۷ الی ٨

 

مدرس: آقای مجتبی جوکار

مبحث: ابتدای حلقه اولی

مکان: مدرسه حضرت حجت

زمان: شنبه تا چهارشنبه ساعت ١۵الی ١۶

 

مدرس: آقای رودی

مبحث: ابتدای حلقه اولی

مکان: جامعة المصطفی

زمان: دوشنبه ساعت١٢ و چهارشنبه ساعت١٠

 

د. نظارت

فهرست ناظران درس کتاب حلقات شهید صدر در حوزه علمیه مشهد به شرح زیر است:

استاد ناظر: آقای حسین نیک

مبحث: حلقه ثالثه/علم اجمالی

مکان: مدرسه علمیه سیادت

زمان: بعد از نماز ظهر

 

استاد ناظر: آقای میثم صادقی

مبحث: حلقه ثالثه/حجیت ظواهر

مکان: حوزه علمیه امام خمینی(ره)

زمان: شنبه تا چهارشنبه ، از ساعت ۱۲ الی ۱۳

 

استاد ناظر: آقای حسین الهی خراسانی

مبحث: ابتدای حلقه ثالثه

مکان: مدرسه علمیه امام خمینی (ره) – شعبه سطح ۲ و ۳

زمان: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۲ تا ۱۳:۱۰

 

استاد ناظر: آقای سید صادق سیدان

مبحث: ابتدای حلقه ثانیه

مکان: مدرسه علمیه شهید برونسی

زمان: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ تا ۸

 

استاد ناظر: آقای امیر زاهدی

مبحث: ابتدای حلقه ثالثه

زمان: شنبه تا چهارشنبه ساعت ٩ تا ١٠

مکان: مدرسه عالی نواب