بانکداری اسلامی از منظر شهید صدر بررسی می‌شود

صحبت صدر۶ با موضوع بانکداری اسلامی از منظر شهید صدر برگزار می‌شود:
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر نشست اینستاگرامی صحبت صدر۶ با حضور دکتر تاراس چرنینکو (اقصاددان و اسلام‌شناس روسی) و دکتر علی سعیدی (هیئت‌علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم)، با موضوع بانکداری اسلامی از منظر شهید صدر، چهارشنبه ١٠ شهریور ١۴٠٠، ساعت ۱٨:٣۰ برگزار می‌شود.

در ششمین نشست از سلسله‌نشست‌های صحبت صدر، به مناسبت روز بانکداری اسلامی به دیدگاه شهید صدر درباره بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا پرداخته خواهد شد.

شهید صدر در اواخر عمر شریف خود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شش رساله با عنوان الاسلام یقود الحیاة (اسلام راهبر زندگی) نگاشت و در آن به تبیین نیازهای فکری و فرهنگی جامعه اسلامی در سایۀ حکومت اسلامی پرداخت. او در این رساله‌ها طرحی اجمالی از مسائل مهمی که امت اسلامی در مرحله پس از انقلاب و به‌دست گرفتن حکومت با آنها روبه‌رو می‌شود ارائه داده است. شهید صدر در آخرین رساله از این مجموعه مبانی کلی بانک در جامعه اسلامی را تبیین کرده است.

همچنین شهید صدر پیش از آن، در پاسخ به درخواست وزارت اوقاف کویت، برای ارائۀ طرح بانکداری بدون ربا، دست به تألیف کتاب ارزشمند البنک اللاربوی فی الاسلام (بانکداری بدون ربا در اسلام) زد، و در این کتاب بدون در نظر گرفتن حکومت اسلامی و با پیش‌فرض حکومت غیراسلامی و حضور بانک‌ها و مؤسسات ربوی، اصولی را برای بانکداری بدون ربا از شریعت اسلامی استخراج کرد و آن را به‌صورت طرحی مدون برای کشور کویت فرستاد.

این نشست به صورت زنده از صفحه رسمی اینستاگرام پژوهشگاه شهید صدر پخش خواهد شد.