بایگانی برچسب ها: وابستگی

صفحه اصلی پست های برچسب شده "وابستگی"

از شریک تا ابزار

به همان میزان که چشم دوختن به زمین توانست انرژی‌هاى انسان اروپایى را در سازندگى آن سامان آزاد کند، همچنین موجب پیدایش...