بایگانی برچسب ها: میراث

صفحه اصلی پست های برچسب شده "میراث"

فدک فی التاریخ (۴)

(در این قیام) نقش فاطمی در این خلاصه می‌‌شد که صدیقه از صدیق بخواهد تا اموالی را که از او گرفته بود، بازپس دهد....

منبع فیض و مشعل هدایت

بدین‌سان درمی‌یابیم که «صحیفه سجادیه» یک عمل اجتماعی بزرگ بود که شرایط آن برهه، امام را به انجام آن وامی‌‌داشت....