بایگانی برچسب ها: مصلحت اسلامی

صفحه اصلی پست های برچسب شده "مصلحت اسلامی"

بهترین وضعیت برای اسلام

شایان توجه است که مصلحت اسلامی که به معنای بهترین وضعیت برای اسلام و مسلمانان است، ممکن است در هر کشور و هر شرایطی متفاوت باشد....