بایگانی برچسب ها: مسلمانان

صفحه اصلی پست های برچسب شده "مسلمانان"

گنج عظیم مسلمانان

اربابان دروغین دنیا قصد داشتند به مسلمانان بفهمانند که آن‌ها به افکار و نظام‌ها و روش‌های غرب در امور اجتماعی و معیشتی نیازمند هستند....

چرا خدا به او ثواب بدهد؟

هر یک از ما پیش از این‌که بخواهد به حساب دیگران برسد، باید از خودش حساب بکشد، باید به دردها و واکنش‌های درونی‌اش، بیاندیشد....