بایگانی برچسب ها: فاطمیه

صفحه اصلی پست های برچسب شده "فاطمیه"

«فدک»، مفهومی نمادین

کسی که به‌دقت در ماجرای فدک و تحولات و گونه‌های مبارزاتی آن می‌نگرد، تنها درخواست یک زمین را در آن نمی‌بیند؛...