بایگانی برچسب ها: سنت تاریخ

صفحه اصلی پست های برچسب شده "سنت تاریخ"

بلایی که تنها به ستمکاران اختصاص ندارد…

زمانی که در نتیجه انحراف مسلمانان، بلا و عذاب بر آنان واقع شده، یزید‌بن‌معاویه به حکومت رسید و با مال و جان و آبرو و عقاید ایشان هر چه خواست کرد، این بلا تنها به ستم‌کاران جامعه اسلامی اختصاص نیافت؛...