بایگانی برچسب ها: حكومت خدا

صفحه اصلی پست های برچسب شده "حكومت خدا"

به قیمت همه زندگی‌ام

استاد شهید آیت‌الله سید محمد باقر صدر در پاسخ به کسانی که از او می‌خواستند در حمایت از انقلاب اسلامی ایران درنگ کند....

به قیمت زندگی‌ام

استاد شهید آیت‌الله سید محمد باقر صدر در پاسخ به کسانی که از او می‌خواستند در حمایت از انقلاب اسلامی ایران درنگ کند:...