حب ذات
غریزه حب ذات

[vc_row][vc_column][rt_blockquote_style blockquote_content=”«… بنابراین هرگاه بخواهیم رفتار یک انسان را تغییر دهیم باید نگاه او را نسبت به لذت و منفعت تغییر دهیم و رفتار پیشنهادی خود را در چارچوب عمومی غریزه حب ذات وارد کنیم».

اسلام راهبر زندگی، ص٧٩.”][/vc_column][/vc_row]