بایگانی برچسب ها: «جهاد اكبر»

صفحه اصلی پست های برچسب شده "«جهاد اكبر»"

انقلاب درون

مبارزه پیامبران با ستم و بهره‏کشى برخلاف بسیارى از انقلاب‏هاى اجتماعى، رنگ طبقاتى به خود نگرفت....