بایگانی برچسب ها: جهاد اصغر

صفحه اصلی پست های برچسب شده "جهاد اصغر"

انقلاب درون

مبارزه پیامبران با ستم و بهره‏کشى برخلاف بسیارى از انقلاب‏هاى اجتماعى، رنگ طبقاتى به خود نگرفت....