بایگانی برچسب ها: جامعیت

صفحه اصلی پست های برچسب شده "جامعیت"

روح مسجد در همه جا

وقتی به عبادت‌های گوناگون در دین اسلام می‌نگریم، در آن‌ها عنصر جامعیت و دربرگرفتن جنبه‌های مختلف زندگی را مشاهده می‌کنیم....