بایگانی برچسب ها: توابین

صفحه اصلی پست های برچسب شده "توابین"

برای حفظ شیعه

اعتبار و جایگاه سوم امام حسن این بود که او نگاهدار گروهی بود که بذرهایش را پیامبر نهاده و امام علی آن را رشد داده بود....