بایگانی برچسب ها: انقلاب

صفحه اصلی پست های برچسب شده "انقلاب"

پرتو شادی

در این لحظه حساس که او در آن، نقش سربازی مدافع را ایفا می‌نمود، چنان شبحی بود که ابر اندوهی تلخ بر آن نقش بسته بود....