بایگانی برچسب ها: انسان و عبادت

صفحه اصلی پست های برچسب شده "انسان و عبادت"

تربیت انسان‌های درستکار

دوگانگی میان عبادت و فعالیت‌های گوناگون زندگی موجب ناکارآمدی عبادت و از کارافتادن نقش تربیتی و سازنده آن خواهد شد....