بایگانی برچسب ها: امام حسن ع

صفحه اصلی پست های برچسب شده "امام حسن ع"

برای حفظ شیعه

اعتبار و جایگاه سوم امام حسن این بود که او نگاهدار گروهی بود که بذرهایش را پیامبر نهاده و امام علی آن را رشد داده بود....