بایگانی برچسب ها: احتكار

صفحه اصلی پست های برچسب شده "احتكار"

اقتصاد سالم

رشد طبيعى جامعۀ اسلامى در بستر چارچوب اقتصادى سالم، اجازه نمى‏‌دهد كه پدیدۀ احتكار و انباشت سرمايه رخ دهد....