آرشیو دسته بندی: آثار

صفحه اصلی بایگانی توسط دسته بندی "آثار" (برگه 28)

کمیت و کیفیت مصرف در اسلام

همان‌گونه که اسلام برای مبادله اموال، قوانینی وضع کرده، برای مصرف اموال به‌منظور تأمین نیازها هم قوانینی وضع کرده است....