ترجمه و شرح فارسی دروس فی علم الاصول (حلقه ثالث) جلد اول

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.

این کتاب جلد اول ترجمه و شرح فارسی حلقه ثالث این اثر ارزشمند به قلم آیت‌الله باقر ایروانی است.

ابتدا شرح زندگانی و آثار سید صدر و مقدمه مؤلف آمده است. پس از آن همانند سایر آثار اصولی به تعریف، موضوع، اهمیت علم اصول و مباحث مقدماتی پرداخته شده است. سپس بحث به دو نوع تقسیم شده است: ۱- ادله محرزه، ۲- اصول عملیه .
در ضمن نوع اول، ادله شرعی و ادله عقلی در دو مبحث مورد مطالعه قرار گرفته است.
در بخش اصول عملیه، ابتدا چهار قاعده، اصالت الاحتیاط)، اصالت البرائه، علم اجمالی و استصحاب بیان شده است. در آخرین بخش نیز سه مورد از تعارض ادله که عبارت است از: تعارض بین ادله محرزه، تعارض بین اصول و تعارض نوعین (دلیل محرز و اصل عملی) مطرح شده است.

8 عدد در انبار