اسلام و مکتب‌های اقتصادی

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 72,000 تومان است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد پورمند (نبی‌زاده) در ابتدای کتاب خود می‌نویسد:

کتاب حاضر مجموعه‌ای است از ترجمۀ دو کتاب و یک مقدمه از نویسندۀ توانا و متفکر اسلامیِ بزرگ، آیت‌الله‌العظمی سید محمدباقر صدر(دام‌ظله). ازاین‌رو، در سه بخش تنظیم شده است:

بخش اول: «انسان معاصر و مشکل اجتماعی» که ترجمۀ کتاب الانسان المعاصر و المشکلة الاجتماعیة است؛

بخش دوم: «از اقتصاد اسلامی چه می‌دانیم؟» که ترجمۀ کتاب ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی است؛

بخش سوم: «ناسازگاری نظام اقتصادی غرب با جهان اسلام» که ترجمۀ مقدمۀ دوم کتاب اقتصادنا است.