بحوث في الاجتهاد و التقليد

135,000 تومان

حضرت آیت‌الله‌العظمی سید کاظم حائری با روحیه و دقت ارزشمند خود به شرح بخش‌هایی از این مبحث بر مبنای کتاب گرانسنگ عروة الوثقی همت گماشته و بی‌شک برای عموم فضلا و صاحب‌‌نظران منبعی شایسته و قابل‌استفاده خواهد بود.