بایگانی برچسب ها: نظام‌های اجنبی

صفحه اصلی پست های برچسب شده "نظام‌های اجنبی"

گنج عظیم مسلمانان

اربابان دروغین دنیا قصد داشتند به مسلمانان بفهمانند که آن‌ها به افکار و نظام‌ها و روش‌های غرب در امور اجتماعی و معیشتی نیازمند هستند....