بایگانی برچسب ها: شهید صدر

صفحه اصلی پست های برچسب شده "شهید صدر" (برگه 10)

چراغ انسانیت

حسین علیه‌السلام، چراغ فروزنده انسانیت، نور خود را بر شبی از شب‌های قیرگون آدمی تاباند....

باید پاسخ دهیم

ما در برابر خدای متعال نسبت به هر انسانی که از دین منحرف شود پاسخگو هستیم....

شرط اساسی برای رشد

این که عدل، اصل دوم از اصول دین قرار داده شده و به این وسیله از دیگر صفات الهی متمایز گردیده، اتفاقی نبوده است....

راهی جز ایستادگی وجود ندارد

اوضاع به‌گونه‌ای شده است که نگه داشتن دین و این‌که فرد بی‌هیچ تزلزل و ناآرامی و سستی در راه دین استوار بماند، مثل نگه داشتن زغال افروخته در دست است؛ ...

گنج عظیم مسلمانان

اربابان دروغین دنیا قصد داشتند به مسلمانان بفهمانند که آن‌ها به افکار و نظام‌ها و روش‌های غرب در امور اجتماعی و معیشتی نیازمند هستند....