بایگانی برچسب ها: رسالت

صفحه اصلی پست های برچسب شده "رسالت"

لحظه تجلی و گشایش

هیچ انسانی نمی‌تواند صددرصد محمدی زندگی کند، وگرنه همه مردم در شمار شاگردان راستین او بودند....