آرشیو دسته بندی: گزیده‌ها

صفحه اصلی آثار بایگانی توسط دسته بندی "گزیده‌ها" (برگه 25)

کمیت و کیفیت مصرف در اسلام

همان‌گونه که اسلام برای مبادله اموال، قوانینی وضع کرده، برای مصرف اموال به‌منظور تأمین نیازها هم قوانینی وضع کرده است....