آرشیو دسته بندی: آثار

صفحه اصلی بایگانی توسط دسته بندی "آثار" (برگه 27)

چهره اجتماعی عدل الهی

عدلى که مسئولیت‌هاى جامعه بشرى در چارچوب‏ جانشینى‏ عام‏ بر پایه آن استوار شده، چهره اجتماعى عدل الهى است که پیامبران منادى آن بوده‌اند....