آرشیو دسته بندی: آثار

صفحه اصلی بایگانی توسط دسته بندی "آثار" (برگه 2)

هشتاد درصد!

وقتی گرايش‌ها از مصلحت عمومی به مصلحت شخصی تغيير جهت پيدا می‌كند، هركس كه در فضايی آكنده از اين گرايش زندگی می‌كند، مجبور می‌شود كه فقط به خودش و دفاع از خودش و حفظ خودش فكر كند....