پژوهشگاه شهید صدر

صفحه اصلی چندرسانه‌ای فیلم‌ کلیپ‌ها فیلم خاطره رهبری از اولین آشنایی با شهید صدر
باور نمی‌کردیم، اما بود…

فیلم خاطره رهبری از اولین آشنایی با شهید صدر
باور نمی‌کردیم، اما بود…

سه