بایگانی برچسب ها: هویت

صفحه اصلی پست های برچسب شده "هویت"

صادقانه‌ترین هویت

صادقانه‌ترین و واقعی‌ترین هویت یک ملت، هویتی است که آن را در عرصه جهاد و ایثار و ازخودگذشتگی به نمایش می‌گذارد....