بایگانی برچسب ها: نور اسلام

صفحه اصلی پست های برچسب شده "نور اسلام"

ضمیر انسانیتِ گمراه را تکان خواهد داد

ین ملت بزرگ هم‌چنان که وجدان جهان را تکان داد و معیارهای مادی آن را با ارزش‌هایی که در مرحله مبارزه به نمایش گذاشت، متزلزل نمود، به‌زودی ضمیر انسانیت گمراه و وجدان میلیون‌ها انسان محروم را تکان خواهد داد....