بایگانی برچسب ها: معبودهای ساختگی

صفحه اصلی پست های برچسب شده "معبودهای ساختگی"

شعار آسمانی «لا اله الا الله»

اگر به شعار آسمانی «لا اله الا الله» بنگریم درمی‌یابیم که این شعار از سویی مسیر بشریت را به مطلق حقیقی پیوند زده و ازسوی دیگر همه مطلق‌های ساختگی را انکار کرده است....