بایگانی برچسب ها: مسئلۀ اول

صفحه اصلی پست های برچسب شده "مسئلۀ اول"

مسئلۀ اول زندگی

هر مسلمان بنا به ماهیت اسلامی‌اش، باید مسئلۀ امت و شئون آن را مسئلۀ اول در زندگی خود قرار دهد...