بایگانی برچسب ها: مبارزه فاطمی

صفحه اصلی پست های برچسب شده "مبارزه فاطمی"

فدک فی التاریخ (۴)

(در این قیام) نقش فاطمی در این خلاصه می‌‌شد که صدیقه از صدیق بخواهد تا اموالی را که از او گرفته بود، بازپس دهد....