بایگانی برچسب ها: مالكيت عمومى

صفحه اصلی پست های برچسب شده "مالكيت عمومى"

وظیفه همگان

تأمین اجتماعى در مارکسیسم، تنها وظیفه حکومت است اما در اسلام هم وظیفه افراد جامعه است و هم وظیفه حکومت....