بایگانی برچسب ها: لذت و منفعت

صفحه اصلی پست های برچسب شده "لذت و منفعت"

غریزه حب ذات

بنابراین هرگاه بخواهیم رفتار یک انسان را تغییر دهیم باید نگاه او را نسبت به لذت و منفعت تغییر دهیم....