بایگانی برچسب ها: عدل

صفحه اصلی پست های برچسب شده "عدل"

شرط اساسی برای رشد

این که عدل، اصل دوم از اصول دین قرار داده شده و به این وسیله از دیگر صفات الهی متمایز گردیده، اتفاقی نبوده است....