بایگانی برچسب ها: صحیفه سجادیه

صفحه اصلی پست های برچسب شده "صحیفه سجادیه"

منبع فیض و مشعل هدایت

بدین‌سان درمی‌یابیم که «صحیفه سجادیه» یک عمل اجتماعی بزرگ بود که شرایط آن برهه، امام را به انجام آن وامی‌‌داشت....