بایگانی برچسب ها: روز طفّ

صفحه اصلی پست های برچسب شده "روز طفّ"

در آن قیامت کبری …

حسین علیه‌السلام حکومت اسلام را به پا نداشت، اما برای حکومت اسلام تاریخ نهاد و حقایق زرین آن را نگاشت....