بایگانی برچسب ها: رهبر

صفحه اصلی پست های برچسب شده "رهبر"

تلخ‌ترین امر ممکن برای یک پیشوا

یکی از تلخ‌ترین و دشوارترین چیزهایی که ممکن است یک رهبر یا یک پیشوا یا یک صاحب روش را آزار دهد، این است که با جماعتی به سر بَرد که با او هم‌کنشی فکری ندارند....