بایگانی برچسب ها: رمضان

صفحه اصلی پست های برچسب شده "رمضان"

تکلیف همچنان ادامه دارد

امام [علی](ع) وقتی در آن لحظه جانکاه چشم گشود و امام حسن(ع) را ديد که می‌گريست و می‌دانست درگذشت پدرش درگذشت همه اميدهاست....