بایگانی برچسب ها: جماعة العلماء

صفحه اصلی پست های برچسب شده "جماعة العلماء"

محاسبه نفس

شهید صدر پس از نگارش «فلسفتنا» این کتاب را به جماعه العلماء داد که آن را به اسم خودشان منتشر کنند که به دلایلی این اتفاق نیفتاد....