بایگانی برچسب ها: ثواب

صفحه اصلی پست های برچسب شده "ثواب"

چرا خدا به او ثواب بدهد؟

هر یک از ما پیش از این‌که بخواهد به حساب دیگران برسد، باید از خودش حساب بکشد، باید به دردها و واکنش‌های درونی‌اش، بیاندیشد....

هدف حقیقی یک مسلمان

آری، راه طولانی است و در این تردیدی نیست، ولی این برای یک مبلغ و دعوت‌کننده به سوی خدا و شریعت او چیزی نیست....