بایگانی برچسب ها: تکامل

صفحه اصلی پست های برچسب شده "تکامل"

الگوی آرمانی انسان

خداوند سبحان پایان راه است، اما نه پایان جغرافیایی، مثل آخر خطوط جغرافیایی که به یک مکان خاص ختم می‌شوند....