بایگانی برچسب ها: توازن اجتماعى

صفحه اصلی پست های برچسب شده "توازن اجتماعى"

اقتصاد سالم

رشد طبيعى جامعۀ اسلامى در بستر چارچوب اقتصادى سالم، اجازه نمى‏‌دهد كه پدیدۀ احتكار و انباشت سرمايه رخ دهد....