بایگانی برچسب ها: بهره‌وری

صفحه اصلی پست های برچسب شده "بهره‌وری"

تولید محصولات و نعمت های گوارا

اسلام (در مسئله نظام تولید) پیش از هر چیز، ابتدا موضع انسان نسبت به طبیعت را که همه مواد و ابزارهای تولید را در درون خود جای داده است، تعیین می‌کند....